חיפוש באתר

צהרונים

צהרוני בתי"ס

  בי"ס ביאליק א'
  בי"ס ביאליק א'

  פעילות הצהרונים מסיום בי"ס ועד השעה 17:00. בימי חופשה מהלימודים ...

  לפרטים נוספים
  בי"ס ביאליק ב'
  בי"ס ביאליק ב'

  פעילות הצהרונים מסיום בי"ס ועד השעה 17:00. בימי חופשה מהלימודים ...

  לפרטים נוספים
  בי"ס ביאליק ג'
  בי"ס ביאליק ג'

  פעילות הצהרונים מסיום בי"ס ועד השעה 17:00. בימי חופשה מהלימודים ...

  לפרטים נוספים
  בי"ס הבונים א'
  בי"ס הבונים א'

  פעילות הצהרונים מסיום בי"ס ועד השעה 17:00. בימי חופשה מהלימודים ...

  לפרטים נוספים
  בי"ס הבונים ב'
  בי"ס הבונים ב'

  פעילות הצהרונים מסיום בי"ס ועד השעה 17:00. בימי חופשה מהלימודים ...

  לפרטים נוספים
  בי"ס הבונים ג'
  בי"ס הבונים ג'

  פעילות הצהרונים מסיום בי"ס ועד השעה 17:00. בימי חופשה מהלימודים ...

  לפרטים נוספים
  בי"ס מיתרים א'
  בי"ס מיתרים א'

  פעילות הצהרונים מסיום בי"ס ועד השעה 17:00. בימי חופשה מהלימודים ...

  לפרטים נוספים
  בי"ס מיתרים ב'
  בי"ס מיתרים ב'

  פעילות הצהרונים מסיום בי"ס ועד השעה 17:00. בימי חופשה מהלימודים ...

  לפרטים נוספים
  בי"ס מיתרים ג'
  בי"ס מיתרים ג'

  פעילות הצהרונים מסיום בי"ס ועד השעה 17:00. בימי חופשה מהלימודים ...

  לפרטים נוספים
  בי"ס נעורים א'
  בי"ס נעורים א'

  פעילות הצהרונים מסיום בי"ס ועד השעה 17:00. בימי חופשה מהלימודים ...

  לפרטים נוספים
  בי"ס נעורים ב'
  בי"ס נעורים ב'

  פעילות הצהרונים מסיום בי"ס ועד השעה 17:00. בימי חופשה מהלימודים ...

  לפרטים נוספים
  בי"ס נעורים ג'
  בי"ס נעורים ג'

  פעילות הצהרונים מסיום בי"ס ועד השעה 17:00. בימי חופשה מהלימודים ...

  לפרטים נוספים
  בי"ס פסגות א' 16:00
  בי"ס פסגות א' 16:00

  פעילות הצהרונים מסיום בי"ס ועד השעה 17:00. בימי חופשה מהלימודים ...

  לפרטים נוספים
  בי"ס פסגות א' 17:00
  בי"ס פסגות א' 17:00

  פעילות הצהרונים מסיום בי"ס ועד השעה 17:00. בימי חופשה מהלימודים ...

  לפרטים נוספים
  בי"ס פסגות כיתה ב'
  בי"ס פסגות כיתה ב'

  פעילות הצהרונים מסיום בי"ס ועד השעה 17:00. בימי חופשה מהלימודים ...

  לפרטים נוספים
  בי"ס פסגות כיתה ג'
  בי"ס פסגות כיתה ג'

  פעילות הצהרונים מסיום בי"ס ועד השעה 17:00. בימי חופשה מהלימודים ...

  לפרטים נוספים
  בי"ס קדימה א'
  בי"ס קדימה א'

  פעילות הצהרונים מסיום בי"ס ועד השעה 17:00. בימי חופשה מהלימודים ...

  לפרטים נוספים
  בי"ס קדימה ב'
  בי"ס קדימה ב'

  פעילות הצהרונים מסיום בי"ס ועד השעה 17:00. בימי חופשה מהלימודים ...

  לפרטים נוספים
  בי"ס קדימה ג'
  בי"ס קדימה ג'

  פעילות הצהרונים מסיום בי"ס ועד השעה 17:00. בימי חופשה מהלימודים ...

  לפרטים נוספים
  בי"ס רקפות א'
  בי"ס רקפות א'

  פעילות הצהרונים מסיום בי"ס ועד השעה 17:00. בימי חופשה מהלימודים ...

  לפרטים נוספים
  בי"ס רקפות ב'
  בי"ס רקפות ב'

  פעילות הצהרונים מסיום בי"ס ועד השעה 17:00. בימי חופשה מהלימודים ...

  לפרטים נוספים
  בי"ס רקפות ג'
  בי"ס רקפות ג'

  פעילות הצהרונים מסיום בי"ס ועד השעה 17:00. בימי חופשה מהלימודים ...

  לפרטים נוספים
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות