חיפוש באתר

אוכלוסיות מיוחדות

מעגלי תעסוקה

מעגלי תעסוקה

שילוב אנשים על רצף האוטיזם בעבודה כמשתקמים במתנ"ס הקרוב לבית, במגוון תפקידים במתנ"סים.    

התכנית כוללת:

  • שילוב בתעסוקה במתנ"ס כחלק מהצוות במגוון תפקידים כגון: עבודה במסגרת הגיל הרך, תחזוקה, עבודות משר, ספריות ועוד.
  • התאמה אישית של התעסוקה לפי יכולתו וצרכיו של המשוקם בהתאם להיצע הקיים במתנ"ס. (ליווי מקצועי צמוד)
  • מעקב מקצועי אחר השתלבותו של התמקדותו תוך התאמה מתמשכת ומתן אפשרויות קידום והתמקצעות.
  • היסעים – עפ"י המוגדר בתע"ס.
  • דמי שיקום בסך 500 ₪ לחודש שישולמו לכל משוקם.

תנאי קבלה:

  • זכאות קבלת שירותים לשיבוץ בתעסוקה מהשירות לטיפול באוכלוסייה עם אוטיזם, אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית.
  • ראיון קבלה.
  • התאמה למסגרת התעסוקתית שהמתנ"ס יכול להציע.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למנהלת תחום אוכלוסיות מיוחדות: אדוה כהן 04-9128341 מייל- k-negisha@qb.matnasim.co.il.

מתנסנט חוגים הצהרת נגישות