31 באוקטובר 2023

תושבים יקרים,


הנדון: הודעה בדבר זיכוי בעבור פעילויות חודש אוקטובר 2023


בהמשך למכתבי מיום 12 באוקטובר 2023 ובעקבות המלחמה, להלן מתווה הזיכויים בגין הפעילויות שהוקפאו
ביום 08.10.2023:

פעילות

גובה הזיכוי

08-24.10.2023

08-25.10.2023

08-31.10.2023

צהרוני גנים ובתי ספר

50%

 

 

חוגים

 

50%

75%

מעונות היום

יש לפנות למנהלת המעון


סכום הזיכוי קוזז מחיוב פעילויות חודש 11/2023, שבוצע ביום 30.10.2023.

לשאלות ניתן לפנות למחלקת הגבייה, גלית מזרחי בטלפון 04-6927102.

מאחל לכולנו ימים שקטים ובטוחים.בברכה,

אילן חכמו
מנהל כללי

img