חיפוש באתר

נהלים 2021-22

 להורדת הטופס (word) לחצו כאן

מדיניות תשלומים, נהלים, החזרים והנחות לחוגים.

תושבים יקרים, על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות, הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא בעיון את נהלי הרישום והתשלום הבאים:

1. שנת הפעילות במתנ"ס מתקיימת בין החודשים ספטמבר עד יוני, למעט ערבי חג, ימי חג ,ימי זיכרון וחול המועד פסח.

2. מחירי הפעילות מחושבים עפ"י עלויות הביצוע בפועל. החופשות בחגים שבהן אין פעילויות, כמפורט בלוח החופשות, נכללות בעלות הפעילות.

3. השתתפות בפעילות, מותנת בתשלום מראש לכל השנה.

4. המתנ"ס מתחייב למינימום של 35 שיעורים בשנת הפעילות בחוג חד-שבועי, ובמינימום של 70 שיעורים בשנת הפעילות בחוג דו-שבועי.

5. ההשתתפות בפעילויות הינה השתתפות שנתית ולא תתאפשר השתתפות חלקית.

6. פתיחתו של חוג/פעילות והמשך קיומו מותנה במספר מינימאלי של עשרה משתתפים אלא אם הוגדר אחרת.

7. הנהלת המתנ"ס תהיה רשאית לפי שיקול דעתה לשנות ימים ושעות פעילות, לבטל/לאחד חוגים בהתחשבות מרבית במשתתפים ובמספרם (כפי שמצוין בסעיף 6)

8. אי השתתפות בפעילות אינה משחררת את המשתתף מתשלום מלוא שכר הלימוד, למעט היעדרות של שבועיים ומעלה רצוף, באישור רפואי או אישור חופשה.

9. בגין היעדרות מדריך, יוחזר שיעור במועד אחר.

10. לכל אחד הזכות לנסות חוג/פעילות באופן חד פעמי בתחילת השנה ללא עלות . במידה ויבחר להמשיך יחויב התושב באופן יחסי מתאריך תחילת החוג.

11. משפחה אשר קיים לה חוב כספי למתנ"ס לא תורשה להירשם לפעילויות נוספות במתנ"ס עד להסדרת החוב.

12.הנהלת המתנ"ס רשאית להפסיק פעילות של משתתף אם הוא פוגע בפעילות השוטפת.

13. כניסה לחוג באמצע השנה מותנית באישור מדריך החוג ומנהל המתנ"ס.

ביטול השתתפות:


1. בקשות לביטולים יטופלו אך ורק לאחר מילוי טופס ביטול בכתב באתר או במזכירות המתנ"ס, זמן הטיפול בבקשה לביטול עד 7 ימי עסקים, במידה ויידרש החזר כספי בפועל -


עד 30 ימים קלנדריים. בכל מקרה חייב מבקש הביטול לוודא קבלת אישור ביטול. משתתף אשר לא יהיה בידיו טופס ביטול חוג מאושר ע"י המתנ"ס, ייחשב כמי שהמשיך להשתתף


חוג וימשיך להגבות ממנו תשלום מלא. לא יעשו ביטולים בטלפון או דרך המדריך.

2. מועד אחרון להגשת בקשה לביטול חוג יהיה 30.3, בכל שנה, לאחר התאריך הנ"ל יחויב המשתתף עד סוף שנת הפעילות (בכפוף להוראות כל דין).
3. העברה מחוג לחוג תתבצע אך ורק בתחילת חודש ובאישור מנהל המתנ"ס.
4. אין ביטול והחזר כספים רטרואקטיבית.
5. לכל חוג תיתכן קניית אביזרים, מופעים, אגרת מבחנים, תלבושות, לא כלול בתשלום החודשי.
6. במידה וההרשמה לפעילות/קורס (שאורכו עד 14 מפגשים) בהודעה מראש של 5 ימי עסקים בלבד או בהתאם לקבוע בחוק לפי המאוחר מבניהם

הביטול יתבצע אך ורק לאחר מילוי טופס במזכירות המתנ"ס וחתימת מנהל על אישור הטופס.

7. החזר כספי בגין ביטול / זיכוי תינתן אך ורק בהעברה בנקאית לחשבון המשלם או החזר לאשראי ממנו התקבל התשלום.

הנחות:

8. משתתף שני במשפחה (מדרגה ראשונה) או חוג שני לילד באותה משפחה מזכה בהנחה של 5% הנחה, חוג שלישי ואילך יהיה זכאי ל10% הנחה בפעילות /חוג הזול מבניהם. -על מנת להנות מההנחה, באחריות התושב לוודא מול מזכירות המתנ"ס הזנת ההנחה למערכת.

אין כפל הנחות. ההנחות אינן תקפות לחוגים/פעילויות מסובסדים/ ניצנים.

9. משפחות רשאיות להגיש טופס בקשה להנחה לחוגים/פעילויות, הנחות אינן כוללות השתתפות בצהרוני ניצנים, במעונות היום וצהרוני הגנים, אותן קובע משרד הכלכלה בלבד!

(טפסי הבקשה יוגשו ישירות למשרד הכלכלה)

10. הריני מאשר/ לא מאשר לצלם את ילדי ולשלוח את התמונות בקבוצות וואטסאפ של ההורים ו/או העלאה של תמונות לדף הפייסבוק של המתנ"ס

ו/או לאתר האינטרנט של המתנ"ס. מאשר (חתימה) _________ לא מאשר (חתימה) _________

11. הריני מאשר / לא מאשר קבלת מסרונים ו/או דואר אלקטרוני הקשורים לפעילויות רשת המתנ"סים.

(טפסי הבקשה יוגשו ישירות למשרד הכלכלה)

ו/או לאתר האינטרנט של המתנ"ס. מאשר (חתימה) _________  לא מאשר (חתימה) _________

מאשר (חתימה) _________  לא מאשר (חתימה) _________

שם החוג: _____________ מייל: _______________________

שם  הילד/ה ____________ שם ההורה: ____________ תאריך ________ חתימה

 

ט.ל.ח

מתנסנט חוגים הצהרת נגישות