חיפוש באתר

מדיניות תשלומים, נהלים, החזרים והנחות

להורדת הקובץ PDF לחצו כאן

תושבים יקרים:


על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות, הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא בעיון את נהלי הרישום והתשלום הבאים:
1.שנת הפעילות במתנ"ס מתקיימת בין החודשים ספטמבר עד יוני, למעט ערבי חג, ימי חג ,ימי זיכרון וחול המועד פסח.
2.מחירי החוגים מחושבים עפ"י עלויות הביצוע בפועל. החופשות בחגים שבהן אין פעילויות, כמפורט בלוח החופשות, נכללות בעלות החוג.
3. השתתפות בפעילות , מותנת בתשלום מראש לכל השנה
4.המתנ"ס מתחייב למינימום של 35 שיעורים בשנת הפעילות בחוג חד-שבועי, ובמינימום של 70 שיעורים בשנת הפעילות בחוג דו-שבועי.
5.ההשתתפות בחוגים הינה השתתפות שנתית ולא תתאפשר השתתפות חלקית ,כמו כן חל גם על התשלום לפעילות .
6.פתיחתו של חוג והמשך קיומו מותנה במספר מינימאלי של עשרה משתתפים.
7.הנהלת המתנ"ס תהיה רשאית לפי שיקול דעתה לשנות ימים ושעות פעילות, לבטל /לאחד חוגים בהתחשבות מרבית במשתתפים ובמספרם (כפי שמצוין בסעיף 6)
8.אי השתתפות בפעילות אינה משחררת את המשתתף מתשלום מלוא שכר הלימוד, למעט היעדרות של שבועיים ומעלה רצוף, באישור רפואי או אישור חופשה.
9.בגין היעדרות מדריך, יוחזר שיעור במועד אחר.
10.לכל אחד הזכות לנסות חוג באופן חד פעמי בתחילת השנה. עלות שיעור ניסיון - 20 ₪ , עלות שיעור ניסיון בבית לגדול טוב 10ש"ח במידה ויבחר להמשיך יחויב התושב באופן יחסי מתאריך תחילת החוג.
11.משפחה אשר קיים חוב כספי למתנ"ס לא תורשה להירשם לפעילויות נוספות במתנ"ס עד להסדרת החוב.
12.הנהלת המתנ"ס רשאית להפסיק פעילות של משתתף אם הוא פוגע בפעילות השוטפת.
13.כניסה לחוג באמצע השנה מותנית באישור מדריך החוג ומנהל המתנ"ס.


ביטול השתתפות:
1.בקשות לביטולים יטופלו אך ורק לאחר מילוי טופס ביטול בכתב במזכירות המתנ"ס, בכל מקרה חייב מבקש הביטול לוודא קבלת אישור ביטול. משתתף אשר לא יהיה בידיו טופס ביטול חוג מאושר ע"י המתנ"ס, ייחשב כמי שהמשיך להשתתף בחוג וימשיך להגבות ממנו תשלום מלא. לא יעשו ביטולים בטלפון או דרך המדריך.
2. מועד אחרון להגשת בקשה לביטול חוג יהיה 30.3, בכל שנה , לאחר התאריך הנ"ל יחויב המשתתף עד סוף שנת הפעילות (בכפוף להוראות כל דין )
3.העברה מחוג לחוג תתבצע אך ורק בתחילת חודש ובאישור מנהל המתנ"ס .
4.אין ביטול והחזר כספים רטרואקטיבית.
5. לכל חוג תיתכן קניית אביזרים, מופעים, אגרת מבחנים, תלבושות,לא כלול בתשלום החודשי.
6.במידה וההרשמה לפעילות/קורס (שאורכו עד 14 מפגשים)בהודעה מראש של 5 ימי עסקים בלבד או בהתאם לקבוע בחוק לפי המאוחר מביניהם . הביטול יתבצע אך ורק לאחר מילוי טופס במזכירות המתנ"ס וחתימת מנהל על אישור הטופס.
7. החזר כספי בגין ביטול / זיכוי תינתן אך ורק בשיק למוטב או הפקדה בנקאית לחשבון המשלם .
8.משתתף שני במשפחה (מדרגה ראשונה) זכאי להנחה של 5% הנחה ושלישי ואילך יהיה זכאי ל10% הנחה בפעילות /חוג הזול מביניהם . אין כפל הנחות . ההנחות אינן תקפות לחוגים/פעילויות מסובסדים.
9. משפחות רשאיות להגיש טופס בקשה להנחה לחוגים/פעילויות, הנחות אינן כוללות השתתפות במעונות היום וצהרוני הגנים , אותן קובע משרד הכלכלה בלבד! (טפסי הבקשה יוגשו ישירות למשרד הכלכלה)
10. הריני מאשר/ לא מאשר לצלם את ילדי ולשלוח את התמונות בקבוצות וואטסאפ של ההורים ו/או העלאה של תמונות לדף הפייסבוק של המתנ"ס ו/או לאתר האינטרנט של המתנ"ס . מאשר (חתימה) ______ לא מאשר (חתימה ) _____
11.הריני מאשר/ לא מאשר קבלת מסרונים ו/או דואר אלקטרוני הקשורים לפעילויות רשת המתנ"סים .
מאשר (חתימה) ______ לא מאשר (חתימה ) _____
שם החוג: ____________ מייל: ______________________________________
שם הילד/ה ___________ שם ההורה: _______________ תאריך _________ חתימה_______________

מתנסנט חוגים הצהרת נגישות