טופס ביטול פעילות בצהרון

הנחיות למילוי הטופס:

רשת מרכזים קהילתיים - קריית ביאליק

אל: רשת המתנ"סים קריית ביאליק
פרטי ההורים
פרטי המשתתף
ידוע לי כי
1.ביטולים מתקבלים רק עד 31.03.2024
2.הנני מחויב/ת לשלם את כל חודש ההודעה, וההחזר יתבצע בהתאם לתקנון ההרשמה.
3.אין החזרים רטרואקטיביים.
4.דמי הרשמה לא מוחזרים.
5.במידה וקיים חוב לבית אב החוב יקוזז מסכום ההחזר (גם לחוב עם התחייבות כרטיס אשראי).
6.במידה והתשלום בוצע בהמחאות יחויב המשלם בעמלת גריעה אותה גובה הבנק.
7.פרטי חשבון בנק להעברה
חתמו כאן
סמנו V ליד "אני לא רובוט"