חיפוש באתר

טפסים

הצהרת בריאות

הצהרת בריאות

הנחיות למילוי הטופס:

נא למלא את כל השדות

מצהיר בזאת כי:
כדלקמן:
התקשרות בשעת מצוקה
בני/בתי מקבל/ת את הטיפול התרופתי הבא:
חתימת ההורים
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות