לפעילות עד הבית לחצו כאן!
הודעה לציבור בדברמתשלומים חודש מרץ 2020

חיפוש באתר

הצהרת בריאות

הנחיות למילוי הטופס:

נא למלא את כל השדות

מצהיר בזאת כי:
כדלקמן:
התקשרות בשעת מצוקה
בני/בתי מקבל/ת את הטיפול התרופתי הבא:
חתימת ההורים
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות