חיפוש באתר

טפסים

הולכת ילדים לצהרונים או קייטנה והחזרתם לביתם

הולכת ילדים לצהרונים או קייטנה והחזרתם לביתם

הנחיות למילוי הטופס:

1. בני/בתי יגיע/תגיע כל יום לצהרוןקייטנה ויוצא/תוצא בלוויית אדם מבוגר בלבד מטעם המשפחה.

2. שמות המבוגרים הרשאים להוציא את בני/בתי מהצהרוניםקייטנה הינם:

 

 

4. אם אהיה מעוניין כי בני/בתי יילקח על ידי אדם אחר שאינו מאוזכר לעיל, הריני מתחייב להודיע על כך לרכזת גיל הרך ומשפחה או למנהלת הקייטנה
תאריך
חתימת ההורים
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות