לפעילות עד הבית לחצו כאן!
הודעה לציבור בדברמתשלומים חודש מרץ 2020

חיפוש באתר

טופס ביטול פעילות בחוג

פרטי ההורים
פרטי המשתתף:
ידוע לי כי:
1. ביטולים מתקבלים רק עד 31.03.2020.
2. הנני מחויב/ת לשלם את כל חודש ההודעה, וההחזר יתבצע בהתאם לתקנון ההרשמה.
3. אין החזרים רטרואקטיביים.
4. דמי הרשמה לא מוחזרים.
5. במידה וקיים חוב לבית אב החוב יקוזז מסכום ההחזר (גם לחוב עם התחייבות כרטיס אשראי).
6. במידה והתשלום בוצע בהמחאות יחויב המשלם בעמלת גריעה אותה גובה הבנק.
7. פרטי חשבון בנק להעברה
8. להלן סיבת הבקשה להחזר - כתנאי לדיון בבקשה
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות