חיפוש באתר

אירועים

תחרות צילום

על האירוע:

רשת המתנ"סים קריית ביאליק מכריזה על תחרות צילום נושאת פרסים לצלמים. 

התחרות תחולק לשתי קטגוריות: 

1. פינות חמד בעיר

2. טבע עירוני

אל האתר יועלו תמונות המשתתפים, יוצגו התמונות המתמודדות בתחרות, ויפורסמו הודעות הנוגעות לתחרות.

מועד פתיחת התחרות הינו יום ראשון, 13.11.2016 בשעה 8:00, מועד סיום שליחת התמונות לתחרות הינו ביום ראשון  11.12.2016, בשעה 16:00 תמונה שתישלח לאתר התחרות לאחר תקופת התחרות תיפסל. 

בתום תקופת התחרות ייבחנו התמונות המשתתפות על ידי צוות שופטי התחרות. ועדת השיפוט תבחר את 20 התמונות שישתתפו בתערוכה, וכן את התמונות שיעלו לגמר. החלטה על התמונות הזוכות תהיה של ועדת השיפוט ובחירת הקהל (ההכרעה תהיה ביחס שווה בין בחירת הקהל ובחירת הוועדה). 

פרסום שמות הזוכים, הן בפרסים והן בהצגת תמונות בתערוכה, ייעשה באתר התחרות ביום שלישי, 27.12.2016 בימי פסטיבל האור.

כל משתתף רשאי לשלוח עד שתי תמונות בכל אחת משתי הקטגוריות.

פסילת תמונות – רשת המתנ"סים, רשאית לפסול תמונות ברמה נמוכה לרבות (אך לא רק) תמונות מטושטשות או לא ברורות, תמונות שרמת החדות שלהן נמוכה, תמונות חשוכות מדי וכיו"ב. 

שליחת התמונות תתבצע דרך אתר התחרות. התמונות יוגשו ללא מסגור, ללא לוגו וללא כל ציון שם, כתובת או כל מידע אחר, פרטי המשתתף יצורפו בטופס נפרד, בהתאם להנחיות המפורטות באתר התחרות. השלמת תהליך הגשת הצילום מחייבת את מילוי טופס הפרטים במלואו.בסיום תהליך הגשת התמונה תתקבל הודעה המאשרת את קבלת הצילום לתחרות.

הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז צפון בלבד. תקופת ההתיישנות לכל תביעה כנגד רשת המתנ"סים, בכל עניין הנובע במישרין או בעקיפין מההשתתפות בתחרות היא שנה ממועד סיומה.

 

להרשמה לתחרות לחץ כאן!

לחץ למילוי פרטים וקבלת מידע נוסף:
שם: מייל:
טל:
צרו קשר:
  • דפנה 56
  • קרית ביאליק
  • 049128341
  • פקס: 049128340
מתנסנט חוגים